Bình Định:Tôm nuôi nước lợ tăng giá trở lại

Nguồn tin: Báo Bình Định, 05/11/2019 Ngày cập nhật: 6/11/2019
  Người dân xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn) thu hoạch tôm nuôi. Hiện nay, tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ của tỉnh là 2.198,1 ha, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó diện tích thả nuôi tôm vụ 1 là 1.776,2 ha tôm thẻ chân trắng, tôm sú và diện tích thả nuôi tôm vụ 2 là 421,9 ha tôm thẻ chân trắng. Tổng sản lượng thu hoạch hơn 7.864 tấn; trong đó sản lượng thu hoạch vụ 1 là hơn 4.121 tấn, vụ 2 hơn 3.743 tấn; tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. ĐOAN NGỌC

Gọi ngay