Kỹ thuật nuôi cá lóc

Kỹ thuật nuôi cá lóc con: Trước khi thả cá bột vào, phải dọn tẩy ao để sinh vật phù du phát triển mạnh. Mật độ: 6 – 7 vạn con/mẫu. Sau khi thả 7 – 8 ngày chưa cho ăn, có thể vừa bón phân vừa vớt động vật phù du bổ sung vào ao (3 – 4 kg động vật phù du / một vạn cá). 18 – 20 ngày sau cá có màu vàng, trên thân xuất hiện vảy, sau đó cá chuyển màu đen, dài 3 – 6 cm, tỉ lệ sống khoảng 60 – 65%, nuôi tiếp 20 ngày, cá đạt 6 cm, bắt đầu cho ăn tôm, tép, cá con hay thức ăn chế biến có đạm cao. Nuôi trong 2 tháng, cá giống được 9 – 12 cm, đưa ra ao lớn nuôi thành cá thịt. Kỹ thuật nuôi cá lóc thịt ở ao: Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt Đình Bảng, Tiên Sơn, Hà Bắc (nay là Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I) đã thí nghiệm nuôi cá lóc với cá rô phi (dùng cá rô phi làm thức ăn cho cá lóc). Ao diện tích: 35 m 2 . Độ sâu: 70 – 80 cm. Mật độ thả: 0,5 – 1 con/m 2 . Sau 4 tháng nuôi, cá đạt 80 – 100 g/con, con lớn đạt 350 g/con. Tính ra cứ 4 kg cá rô phi con được 1 kg cá lóc thịt. Nuôi cá lóc ghép với cá nuôi khác: Nuôi ghép cá lóc với cá mè, trôi, chép, rô phi, diếc. Diện tích ao: 200 mét vuông. Trên bờ ao rào bằng phên nứa cao 0,4 m, thả bèo tây chiếm 5% diện tích ao nuôi. Thức ăn bằng phân lợn ủ, mỗi tuần bón 2 lần. Mỗi lần 0,1 – 0,15 kg/m 3 nước. Sau 3 tháng nuôi, cá lóc đạt 147 g/con, cá mè : 120 g/con, cá trôi: 40 g/con, cá rô phi : 70 g/con.

Gọi ngay